Kloakspuling

Døgnvagt 24/7-365

højtryksspuling af kloak

Højtryksspuling af kloakken er en effektiv og hurtig måde at løse forstoppelser på. Det er en af de mest anvendte metoder til at rense og vedligeholde kloaksystemet. Ved hjælp af vand, der er under højt tryk og med specielle dyser, kan vi spule dine kloak og afløbsrør rene samt fjerne forstoppelser, fedt og sæberester, rødder, tørt slam og andet skidt eller aflejringer der måtte være. Højtryksspuling af kloak er den bedste løsning til hurtigt at fjerne blokeringer i kloaksystemet. Det er også en meget effektiv måde at fjerne forstoppelser på eller forhindre nye blokeringer. Der er mange fordele ved at anvende højtryksspuling. Det er en hurtig, effektiv og miljøvenlig metode. Samtidig er højtryksspuling af kloak også en billig løsning at løse forstoppelsen med.

Mini Slamsuger i parkeringskælder

Vigtigt at reagere hurtigt

Når kloakken er tilstoppet, vil der være behov for hurtig udrykning for at begrænse eventuelle følgeskader dette måtte medvirke til, hvis du har kælder og din kloak er tilstoppet i brøndene vil vandet derfor til sidst begynde at sive op af dine gulvafløb i din kælder da dette er husets laveste punkt, dette er der ingen der ønsker sig, da der somregel vil være behov for sanering, affugtning og eventuelt nedrivning og reetablering af gulve og andre berørte områder efterfølgende. Derfor står vi klar til at hjælpe dig døgnet rundt, ved at rykke ud akut når behovet opstår eller du oplever kloakproblemer.

TEGN PÅ AT DIN KLOAK ER STOPPET

Det kan være svært at vide, hvornår der er problemer med kloakken. Hvis du ikke ved, hvad du skal være opmærksom på, kan du holde øje med de følgende punkter:

  • Dit toilet er tilstoppet
  • Toilet vand stiger op af afløb
  • Dine afløb er tilstoppet
  • Vandet fra toilettet siver langsomt
  • Vandet fra afløb siver langsomt
  • Der kan forekomme dårlig lugtgener
  • Dine afløb siger lyde (klukker) eller bobler
  • Dit toilet siger lyde (klukker) eller bobler